Orlof að eigin vali

„Orlof að eigin vali“ er nýung hjá Starfsmannafélagi Hafnarfjarðar sumarið 2022. Félagsmönnum STH stendur til boða að sækja um styrk sem getur mumið allt að krónur 40.000 undir yfirskriftinni „Orlof að eigin vali“. STH veitir 50 slíka styrki sumarið 2022. Styrkjunum er úthlutað með sama hætti og ef um vikudvöl í sumarhúsi væri að ræða og dragast 40 orlofspunktar frá félagsmanni. Ekki er hægt að fá úthlutað sumarhúsi og orlofi að eigin vali á sama tímabili. Styrkur er greiddur út að dvöl eða ferð lokinni gegn framvísun löglegra reikninga sem rekstraraðili gefur út á nafn umsækjanda styrksins. Löggildum reikningum skal skila á skrifstofu Starfsmannafélags Hafnarfjarðar að Helluhrauni 14 í síðasta lagi 1.nóvember 2022 eftir það fellur styrkurinn niður.

Eftirfarandi reglur gilda um fyrirkomulag styrkja vegna „Orlofs að eigin vali“:

 • Félagsmenn STH í starfi geta sótt um Orlof að eigin vali eins og um leigu sumarhúsa. Sjá úthlutunarreglur STH á orlofsvefnum. Ekki er hægt að fá bæði Orlof að eigin vali og sumarhúsi úthlutað á sama orlofstímabili.
 • Orlof að eigin vali er styrkur til orlofs. Styrkurinn er allt að kr. 40.000.
 • Veittir eru 50 styrkir á ári
  Styrkurinn er greiddur út að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:
 • Löggildur reikningur merktur umsækjanda þarf að berast skrifstofu STH fyrir 1. nóvember ár hvert.
 • Greitt er fyrir gistingu, flugferðir innanlands eða erlendis, pakkaferðir að undanskildum flugávísunum í gegnum orlofsvef STH.
 • Greitt er fyrir leigu á ferðavögnum eða ferðabílum.
 • Greitt er fyrir skipulagðar ferðir með viðurkenndum ferðaþjónustuaðilum svo sem hvalaskoðun, hestaferðir og fleira.
 • Greitt er fyrir orlofsferð innanlands sem erlendis.
 • Ekki er greitt fyrir matarútgjöld, eldsneyti eða annan almennan ferðakostnað.
 • Greiðslutímabil er almanaksár.
 • Orlof að eigin vali kostar félagsmann STH 40 orlofspunkta.

Reglur þessar voru samþykktar á fundi stjórnar STH 28. febrúar 2022

Orlofsávísun gildir fyrir orlofsdvöl á almanaksárinu 2022. Sækja þarf um styrkinn rafrænt í síðasta lagi 08.04. 2022 á orlofsvef STH í gegnum heimasíðu Starfsmannafélags Hafnarfjarðar www.sthafn.is undir „Umsóknir“.